Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

migrationofthesoul
migrationofthesoul
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
9328 e502

Sneezing

migrationofthesoul
migrationofthesoul
Prowadzimy antydialog
Ty na ziemi, w górze ja
I się wciąż nie rozumiemy
Ja chcę latać, Ty chcesz stać
Może kiedyś puszczę sznurek
Źle zawieje silny wiatr
I wywlecze mnie na ziemię...
Nigdy nie chcę wracać tam.
— Paweł Izdebski - Balon
migrationofthesoul
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viaciarka ciarka
migrationofthesoul
migrationofthesoul
2912 d559
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasmutnazupa smutnazupa

August 13 2017

migrationofthesoul
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? - Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"
migrationofthesoul
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
migrationofthesoul
7896 0e6e 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaciarka ciarka
migrationofthesoul
- Jak jest?
- Inaczej.
- Lepiej?
- Chyba? Dowiem się, gdy przyjdzie czas na cierpienie.
— Ochocki, Vithren, "Teraz tak mówisz"

July 27 2017

migrationofthesoul
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
migrationofthesoul
9372 8d82 500
Lofoten Islands | ( by Jude Allen )
migrationofthesoul
3408 2c23
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaciarka ciarka
migrationofthesoul
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
migrationofthesoul

Ostatecznie i tak okazuje się, że znaczenie ma tylko słowo: „Tak”, a „może” to tylko inna wersja słowa: „Nie” – tym boleśniejsza, im później to zrozumiesz.

http://volantification.pl/2017/07/27/najgorsze-nie-sa-katastrofy-najgorsze-sa-mielizny
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl