Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

migrationofthesoul
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viadangel dangel
migrationofthesoul
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
migrationofthesoul
migrationofthesoul
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver – Delirium
migrationofthesoul
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viaorchis orchis

October 25 2017

migrationofthesoul
migrationofthesoul
migrationofthesoul
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
migrationofthesoul

October 19 2017

migrationofthesoul

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viadangel dangel
migrationofthesoul
9320 fb7e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadangel dangel
Wysłucham cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaempathetic empathetic
migrationofthesoul
Reposted fromFlau Flau viaempathetic empathetic

August 17 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

August 16 2017

migrationofthesoul
migrationofthesoul
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
9328 e502

Sneezing

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl